Praktisk kurs

Det er ikke få som har uttrykt misnøye overfor det at båtførereksamen kan avlegges uten at det tas hensyn til det praktiske. Båtførerprøven gjennomfør

Det er ikke få som har uttrykt misnøye overfor det at båtførereksamen kan avlegges uten at det tas hensyn til det praktiske. Båtførerprøven gjennomføres altfor raskt, heter det seg, og mange ønsker å gjøre noe med dette. Aktører som Tryggombord tilbyr praktisk kurs, og lar båtførere bruke egen båt. Det er tross alt ikke enkelt å kjøre båt forsvarlig. Å ha god praktisk kunnskap kan være avgjørende for hvorvidt du klarer deg på sjøen.

Som båtførere bør vi ha forståelse for hvorfor ønsket om at førere skal ha praktisk kurs har kommet på dagsorden. Det er tross alt utenkelig at folk skulle fått lov til å ta bilsertifikat etter bare å ha bestått en skriftlig del. Da hadde du fort blitt en fare både for deg selv og andre i trafikken. Et praktisk kurs som del av båtførerbeviset vil lære deg det grunnleggende en båtfører må kunne: legg til (og fra) brygge, manøvrere i trange sund og inn til båtplassen, samt legge til med anker.

Fokus på sikkerhet

Slike kunnskaper er grunnleggende for båtførere. Det er kjedelig å miste propeller i trange sund eller skade båten fordi du mangler den rette praktiske kompetansen. Praktisk kurs for å bli en bedre og tryggere båtfører blir på den måten en investering verdt hver eneste krone. Ikke bare blir du tryggere på sjøen, du blir også langt tryggere på deg selv. Det er kjipt å ende opp i situasjoner du ikke vet hvordan du skal håndtere fordi du mangler den rette kompetansen.

Spørsmålet om hvorvidt loven bør kreve en mer omfattende båtførerprøve, har blitt stilt til Stortinget. Flere partier har uttrykt enighet om at et praktisk kursdel bør bli obligatorisk, og det er grunn til å se for seg at dette er noe som kommer til å bli innført. Når det gjelder båtfolket og deres meninger om dette, hersker det uenigheter. En god del mener at ordningen slik den er i dag, egentlig fungerer bra nok. Andre mener at det burde være langt større fokus på det praktiske, mens en liten del mener det er teoridelen som ikke holder mål.

Enkelte undervurderer kanskje viktigheten av praktisk trening fordi det gjerne er lite trafikk på åpent hav, men det er fint å være forberedt på ulykker som kan forekomme til sjøs. Det er ikke alle situasjoner du kan lese deg til hvordan du håndterer, så viktigheten av praktisk erfaring bør aldri stikkes under en stol.