Å kjøpe båt er en stor avgjørelse, og det er mange faktorer å ta høyde for før kontrakten signeres. Først og fremst handler det om hvem båten skal bru...